Gwely a Brecwast yng Ngwrach Ynys , Harlech Eryri

I rodio gwlad Paradwys, ar wyliau
O'r aelwyd gysurus,
O'r byd draw a'i fraw a'i frys,
Rhowch inni hedd Wrach Ynys


Saif Gwrach Ynys ar Forfa Harlech, ddwy filltir i'r gogledd o dref hanesyddol Harlech a'i chastell enwog, mewn ardal hollol wledig. Mae'n ardal ddelfrydol i unrhyw un a diddordeb mewn cerdded, dringo neu fyd natur. Yr ydym yn ymyl y môr ac mae dewis o wahanol draethau euraidd o fewn ychydig filltiroedd.

 

Mae i'r llofftydd gyfleusterau preifat, teledu lliw, a'r manion eraill i wneud eich arhosiad yn gyfforddus, ac ymdrechwn o hyd i roi croeso cartrefol i'n gwesteion i gyd.

 

Bydd croeso gwir Gymreig yn eich aros, ar aelwyd Gymraeg mewn ardal sy'n gyfoethog ei hanes a'i diwilliant.